Reklamná agentúra ABC Media
Kľuk na bradlách
  • Náročnosť

    Kľuk na bradlách
  • Druh cviku

    sila, vytrvalost
  • Náradie

    bradlá
  • Zdielajte

Kľuk na bradlách na stroji je výborná alternatíva pre začiatočníkov s nie ešte veľmi dostatočne vyvinutou silou. Stroj umožňuje nastavenie protiváhy a tým uľahčuje toto cvičenie. Hlavnými zapojenými svalovými skupinami sú tricepsové svaly, za spolupráce predných ramien, prsných svalov a sčasti chrbtového svalstva.

 

Krok 1

Základné poloha je vo vzpore na bradlách. Trup je vo vzpriamenej polohe. Kolená sú položené na podložke stroja.


Krok 2

Pomaly začínate ohýnať lakte za telo a súčasne púšťate telo dole do spodnej polohy. Zároveň sa nadychujete.


Krok 3

Pohyb vykonávate v plnom možnom rozsahu pohybu a po dosiahnutí spodnej polohy sa vytláčate spať do úvodnej pozície. Po prekročení najťažšieho bodu pri vytláčaní nahor vydýc